Artikelen overzicht

Hieronder vindt u de 10 meest recente artikelen. In de rechter kolom kunt u een categorie of een jaartal kiezen om de artikelen van die categorie of dat jaar in te zien. Complete kranten kunt u bekijken in het menu hierboven onder ‘Verschenen nieuwskranten’.

Prof.dr. Ton Schumacher

VEEL FASCINERENDE VRAGEN ROND KANKER: Met nieuwe onderzoekstechnieken op zoek naar antwoorden

Prof.dr. Ton Schumacher

nummer 2, april 2012,
02-12-2011, categorie: Kankeronderzoek

Professor Ton Schumacher van het Nederlands Kanker Instituut(NKI) in Amsterdam is ‘immuno-technicus’. Hij enzijn onderzoeksgroep bedenken nieuwe technieken om antwoordte geven op nieuwe vragen over het functioneren vanhet immuunsysteem. Vragen genoeg...

Mieke Boots

Haperend immuunsysteem bij ouderen

Prof.dr. Mieke Boots

nummer 2, april 2012,
02-12-2011, categorie: Kankeronderzoek

Als mensen ouder worden neemt hun gevoeligheid voor infectieziekten, kanker en auto-immuniteit toe. Eén van de verklaringen hiervoor is dat het immuunsysteem van kwetsbare ouderen niet meer goed functioneert.

Carl Figdor

“Als wij het niet doen, doet niemand het”

Prof.dr. Carl Figdor

nummer 2, april 2012,
02-12-2011, categorie: Kankeronderzoek

Hoe werkt dendritische celvaccinatie? Figdor: “Normaal gesproken ruimt ons afweersysteem kankercellen op. Onze ‘dendritische cellen’ signaleren dat er iets niet klopt, nemen een hapje van de ongewenste cellen en voeren die aan onze ‘killer T-cellen’. Die zetten vervolgens de aanval in. Bij patiënten met kanker is dat mis gegaan. De natuurlijke afweer heeft het af laten weten en er is een tumor gegroeid. Wat doen we nu bij dendritische celvaccinatie? We kweken heel veel dendritische cellen uit het bloed van de patiënt en voeren die met stukjes van de tumor van de patiënt. Daarna geven we de gealarmeerde cellen terug aan de patiënt en hopen dat die alsnog de killer T-cellen aan het werk zetten.”

Kees Melief

“De strijd tegen kanker is een gezamenlijke strijd” (wel gekoppeld aan nieuwsbrief)

Prof.dr. Kees Melief

nummer 2, april 2012,
29-04-2011, categorie: Kankeronderzoek

Prof. dr. Kees Melief ontving eind 2010 één van de drie KWOprijzen
van KWF Kankerbestrijding. De hoogleraar en stafl id van de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie van het Leids Universitair  Medisch Centrum besteedt de prijs, ter waarde van twee miljoen euro, aan onderzoek naar het immuunsysteem als wapen in de strijd tegen kanker. Net als medeprijswinnaar Carl Figdor focust hij op dendritische cellen.

“Vaccin kan patiënt leven terug geven”

in de kliniek

Welk effect heeft het HPV16-vaccin op patiënten meteen voorstadium van vulva-kanker (VIN 3)? Dat wordt onderzocht in het LUMC. Research verpleegkundigen Dorien Berends en Margriet Löwik: “VIN 3 is een ernstige, pijnlijke aandoening van de schaamstreek met enorme impact ophet dagelijks leven: fietsen is pijnlijk en seks is moeilijk. Eenaandoening aan de schaamlippen is amper bespreekbaar, waardoor patiënten zich eenzaam voelen. Relaties zijningewikkeld. De enige behandeling is operatief (snijden of laseren), maar daarmee verdwijnt het virus niet: patiënten blijven onder controle en leven in permanente angst dat VIN3 zich ontwikkelt tot kanker.”

Ralph Steinman

"We moeten het immuunsysteem gaan sturen"

Dr A.H. Heineken Prize for Medicine 2010: Ralph Steinman

nummer 1, november 2010,
15-10-2010, categorieën: Kankeronderzoek, Prijzen

In de afgelopen veertig jaar is het inzicht in de werking van het immuunsysteem spectaculair toegenomen, weet de winnaar van de Dr A.H. Heineken Prize for Medicine 2010, professor Ralph Steinman. “We kunnen daardoor steeds meer overgaan op het aansturen van het immuunsysteem, bijvoorbeeld via een vaccin tegen kanker. Dat dit wetenschappelijk complex is, is niet het grootste obstakel. De onderzoekswereld denkt gewoon nog niet vanuit een ‘vaccin-perspectief ’.”

Prof.dr. J.G.J. van de Winkel

Monoklonale antilichamen in de aanval tegen kanker

GENMAB - Prof.dr. Jan van de Winkel, CEO

nummer 1, november 2010,
04-10-2010, categorie: Kankeronderzoek

Kanker is geen immunologische ziekte. Toch draagt immunologische kennis bij aan de strijd tegen kanker. Dat bewijst het biotechnologie bedrijf Genmab in Utrecht, ontwikkelaar van één van de 28 door de Amerikaanse autoriteiten als medicijn geregistreerde antistoffen. Volgens CEO prof.dr. Jan van de Winkel zijn de resultaten van Genmab's Arzerra tegen chronische lymfatische leukemie indrukwekkend.

Johannes van Rood (1926)

Speuren naar mogelijkheden om patiënten te helpen

Prof.dr. Jon van Rood

nummer 2, april 2012,
14-04-2010, categorie: Kankeronderzoek

Waarom en hoe gaan dingen fout? Pas als we dat begrijpenkunnen we gericht ingrijpen. Dat geldt ook voor de menselijkegezondheid. De immunologie is van enorme waarde bijhet doorgronden van mechanismen die ten grondslag liggenaan het ontstaan en beheersen van ziekten. Immunohematoloogprof. dr. Johannes van Rood (1926) weet dat alsgeen ander. Op zijn palmarès staan, naast onder andere deoprichting van Eurotransplant, verschillende wetenschappelijkedoorbraken. Dit voorjaar komt daar één bij.

Webdesign © 2012 Strik Design