Artikelen overzicht

Hieronder vindt u de 10 meest recente artikelen. In de rechter kolom kunt u een categorie of een jaartal kiezen om de artikelen van die categorie of dat jaar in te zien. Complete kranten kunt u bekijken in het menu hierboven onder ‘Verschenen nieuwskranten’.

René van Lier

Beschermen of verkwanselen?

René van Lier, voorzitter NVVI


27-03-2012, categorieën: Transplantatie, Columns

In vijftig jaar is transplantatie dagelijkse medische praktijk geworden. Transplantatie van beenmerg of organen kan een uitkomst vormen bij bijvoorbeeld nierfalen, leukemie of aangeboren defecten van het immuunsysteem.

René van Lier

Van immunologie weet je nooit genoeg

René van Lier, M.D., Ph.D.Voorzitter Nederlandse Vereniging Voor Immunologie

nummer 2, april 2012,
02-12-2011, categorie: Columns

Op 29 april is het de Dag van de Immunologie. Die dag staat ons vakgebied in de schijnwerpers. Bij dit initiatief van de European Federation of Immunological Societies haken inmiddels ook landen buiten Europa aan. Een goede ontwikkeling, want ons vakgebied beperkt zich natuurlijk niet tot Europa.

René van Lier

Nobelprijs: eer en opdracht

René van Lier, M.D., Ph.D. Voorzitter Nederlandse Vereniging Voor Immunologie

nummer 3, november 2011,
10-10-2011, categorie: Columns

Dit najaar ontvingen drie immunologen de Nobelprijs voor Geneeskunde: Bruce Beutler, Jules Hoffmann en Ralph Steinman. Samen bestrijken ze het hele veld van de niet-specifieke afweer. Hoffmann en Beutler werden gelauwerd voor hun ontdekkingen op het gebied van de activering van aangeboren immmuniteit: Hoffmann toonde de basale elementen aan van de afweerrespons in fruitvliegjes en Beutler ontdekte bij zoogdieren de cruciale effecten van mutaties in receptor- en signaleringsmoleculen. Steinman ontving de prijs voor zijn ontdekking van de dendritische cel en de rol ervan in de adaptieve afweer.

René van Lier

Immunologie: op uw gezondheid!

René van Lier, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Immunologie

nummer 1, november 2010,
01-10-2010, categorie: Columns

Zonder goed functionerend immuunsysteem kun je niet gezond leven. Gelukkig geldt voor de meeste mensen dat het immuunsysteem zich naar behoren gedraagt: het lichaam reageert adequaat op virussen, bacteriën of parasieten. Helaas gaat het ook nog vaak mis. De gevolgen zijn ingrijpend; mensen worden ernstig ziek. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld reuma, diabetes, allergieën of kanker.

Webdesign © 2012 Strik Design