Artikelen overzicht

   65  4  3  2  1    

Hieronder vindt u de 10 meest recente artikelen. In de rechter kolom kunt u een categorie of een jaartal kiezen om de artikelen van die categorie of dat jaar in te zien. Complete kranten kunt u bekijken in het menu hierboven onder ‘Verschenen nieuwskranten’.

immunologisch.jpg

Colofon nr. 4


30-03-2012

IMMUNOLOGISCH NR. 4, MAART/APRIL 2012
Immunologisch is een publicatie van de NVVI

René van Lier

Beschermen of verkwanselen?

René van Lier, voorzitter NVVI


27-03-2012, categorieën: Transplantatie, Columns

In vijftig jaar is transplantatie dagelijkse medische praktijk geworden. Transplantatie van beenmerg of organen kan een uitkomst vormen bij bijvoorbeeld nierfalen, leukemie of aangeboren defecten van het immuunsysteem.

Irma Joosten, Radbout UMC Nijmegen

Het mysterie van de zwangerschap

Irma Joosten, Radboud UMC Nijmegen


27-03-2012, categorie: Transplantatie

Een foetus bestaat voor de helft uit genen van de vader en voor de helft uit genen van de moeder. Maar terwijl bij een transplantatie met niet-eigen materiaal wél afstotingsverschijnselen optreden, verlopen de meeste zwangerschappen succesvol. Hoe kan dit? Als we het mysterie van de zwangerschap doorgronden, kunnen we die kennis misschien gebruiken om de afstotingsverschijnselen bij transplantatie te beperken. Prof.dr. Irma Joosten, hoogleraar Medische Immunologie aan het Radboud UMC in Nijmegen, zet zich hiervoor in.

Elga de Vries

Zenuwcellen belangrijke sleutel

Dr. Elga de Vries

nummer 2, april 2012,
02-12-2011, categorieën: Neuro-immunologie, MS

Wat gebeurt er met de bloed-hersenbarrière van mensen met multiple sclerose (MS)? Om die vraag draait het werk van dr. Elga de Vries van het MS Center Amsterdam. “Onze hersenen zijn uiterst kwetsbaar. Zo bevatten ze maar een minimum aan immuuncellen voor basale bescherming. Een teveel keert zich tegen de hersenen.” Endotheelcellen waken daarvoor. Ze bekleden de wanden van de bloedvaten in de hersenen. De platte cellen zitten zó dicht tegen elkaar aan, dat ze niets ongeoorloofds doorlaten. Ze geven alleen stoffen door die de hersenen hard nodig hebben: bepaalde aminozuren, vetten en ijzer bijvoorbeeld. Bovendien reageren ze op signalen van zenuwcellen die om suikers vragen.

René van Lier

Van immunologie weet je nooit genoeg

René van Lier, M.D., Ph.D.Voorzitter Nederlandse Vereniging Voor Immunologie

nummer 2, april 2012,
02-12-2011, categorie: Columns

Op 29 april is het de Dag van de Immunologie. Die dag staat ons vakgebied in de schijnwerpers. Bij dit initiatief van de European Federation of Immunological Societies haken inmiddels ook landen buiten Europa aan. Een goede ontwikkeling, want ons vakgebied beperkt zich natuurlijk niet tot Europa.

Prof.dr. Ton Schumacher

VEEL FASCINERENDE VRAGEN ROND KANKER: Met nieuwe onderzoekstechnieken op zoek naar antwoorden

Prof.dr. Ton Schumacher

nummer 2, april 2012,
02-12-2011, categorie: Kankeronderzoek

Professor Ton Schumacher van het Nederlands Kanker Instituut(NKI) in Amsterdam is ‘immuno-technicus’. Hij enzijn onderzoeksgroep bedenken nieuwe technieken om antwoordte geven op nieuwe vragen over het functioneren vanhet immuunsysteem. Vragen genoeg...

Mieke Boots

Haperend immuunsysteem bij ouderen

Prof.dr. Mieke Boots

nummer 2, april 2012,
02-12-2011, categorie: Kankeronderzoek

Als mensen ouder worden neemt hun gevoeligheid voor infectieziekten, kanker en auto-immuniteit toe. Eén van de verklaringen hiervoor is dat het immuunsysteem van kwetsbare ouderen niet meer goed functioneert.

Carl Figdor

“Als wij het niet doen, doet niemand het”

Prof.dr. Carl Figdor

nummer 2, april 2012,
02-12-2011, categorie: Kankeronderzoek

Hoe werkt dendritische celvaccinatie? Figdor: “Normaal gesproken ruimt ons afweersysteem kankercellen op. Onze ‘dendritische cellen’ signaleren dat er iets niet klopt, nemen een hapje van de ongewenste cellen en voeren die aan onze ‘killer T-cellen’. Die zetten vervolgens de aanval in. Bij patiënten met kanker is dat mis gegaan. De natuurlijke afweer heeft het af laten weten en er is een tumor gegroeid. Wat doen we nu bij dendritische celvaccinatie? We kweken heel veel dendritische cellen uit het bloed van de patiënt en voeren die met stukjes van de tumor van de patiënt. Daarna geven we de gealarmeerde cellen terug aan de patiënt en hopen dat die alsnog de killer T-cellen aan het werk zetten.”

immunologisch.jpg

Colofon nr. 3

IMMUNOLOGISCH NR. 3, NOVEMBER/DECEMBER 2011
Immunologisch is een publicatie van de NVVI
 

Joost Lesterhuis

Joost Lesterhuis wint NVVI Proefschriftprijs 2011

nummer 3, november 2011,
07-11-2011, categorie: Prijzen

Bijzonder verrast was dr. Joost Lesterhuis, toen hij in het Australische Perth, waar hij woont en werkt, werd gebeld door de voorzitter van de NVVI met de mededeling dat hij de Proefschriftprijs 2011 had gewonnen. “Eén van mijn promotors had me buiten mijn medeweten aangemeld. Ik vind het eervol. Het is mooi dat de jury heeft gekozen voor een proefschrift met een zo klinisch-translationele inhoud.”

   65  4  3  2  1    
Webdesign © 2012 Strik Design