09-04-2020

MijnAfweer.nl: Corona nummer

M. van Egmond, Amsterdam UMC

coronanummer_nvvi.jpg

SARS-CoV-2 is een nieuw virus voor mensen en COVID-19, de ziekte die het veroorzaakt, is een nieuwe ziekte. Veel is nog onbekend. Hoe besmettelijk is het virus in mensen van verschillende leeftijden en met verschillende stadia van de ziekte? Wat is het scala aan symptomen? Zijn er veel mensen die nauwelijks symptomen hebben? Hoe is de ziekte te behandelen? De wetenschappelijke ontdekkingen gaan snel en elke dag wordt er bijgeleerd. Toch is nog lang niet alles duidelijk. Wat vandaag wordt verteld, kan morgen net iets anders blijken te liggen als er weer nieuwe gegevens bekend zijn geworden.

De situatie wordt dagelijks nauwlettend in de gaten gehouden en op basis van de meest actuele wetenschappelijke kennis worden zo goed mogelijk modellen gemaakt om de voortgang van de pandemie te voorspellen. Deze voorspellingen zullen niet altijd volledig kloppen. Dit is logisch. Voor deze modellen moeten verschillende aannames worden gemaakt, zoals de besmettelijkheid en dodelijkheid van de ziekte. Ook voorspellen de modellen wat de effecten zijn van maatregelen (zoals thuisblijven en afstand van elkaar houden) op de verspreiding van de ziekte en het aantal mensen dat moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Wanneer nieuwe kennis wordt opgedaan, kan achteraf blijken dat sommige van deze aannames niet precies klopten.

Hetzelfde geldt voor de maatregelen die de regering neemt op basis van deze modellen. Zoals minister-president Rutte eerder heeft gezegd, moet de regering ‘voor 100% procent besluiten nemen met slechts 50% informatie’.

De modellen helpen enorm bij de besluitvorming. Elke nieuwe fase van de ziekte en het aantal besmettingen per land, vraagt om andere maatregelen van de bevolking om de ziekte onder controle te houden en de ziekenhuizen niet te overstelpen. Daarom wordt het beleid steeds bijgesteld wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is over het aantal infecties in Nederland.

Dit ‘Corona nummer’ van de Nederlandse Vereniging van Immunologie beschrijft de informatie over het SARS-CoV-2 virus en het afweersysteem zoals dit bekend was in begin april 2020.  Open hier het gehele CORONA nummer


Goed om te weten

Voor de meest recente informatie over het SARS-CoV-2 virus en COVID-19:

Zie https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Voor meer informatie over vaccineren:

Zie https://rijksvaccinatieprogramma.nl/

Voor meer informatie over het afweersysteem:

Zie https://mijnafweer.nl

Webdesign © 2012 Strik Design