28-08-2017

In Memoriam Jon van Rood

jonvanrood.jpg

Met groot verdriet hoorden we dat Jon van Rood (1926), één van de oprichters van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie, is overleden op 21 juli 2017. De invloed die Jon van Rood heeft gehad op de transplantatie immunologie is boven ons begrip. Zijn pionierswerk op HLA (Humaan leukocytenantigeen) is leidend geweest voor het gebied van de transplantatie immunologie.

Zelfs na zijn pensioen bleef Jon van Rood actief op het gebied van immunologie en hematologie en hielp velen door zijn kritische blik op onderzoeksresultaten. Tot voor kort bleef Jon van Rood betrokken bij onze jaarlijks wetenschappelijke bijeenkomst in Noordwijkerhout en bij discussies over de immunologie in het algemeen, evenals transplantatie immunologie.

Om de belangrijke rol van Jon van Rood op het gebied van immunologie in onze samenleving te benadrukken, besloot de NVVI vorig jaar een Jon van Rood medaille, eens in de drie jaar uit te gaan reiken aan leden die een buitengewone bijdrage hebben gedaan op het gebied van de immunologie in Nederland. De NVVI was erg blij dat Jon van Rood instemde om zijn naam hiermee te verbinden.

We zijn Jon van Rood voor eeuwig dankbaar voor zijn inspiratie, toewijding, doorzettingsvermogen en inzet voor de Nederlandse immunologie.

NVVI bestuur

Webdesign © 2012 Strik Design