Immuun 2015-01, 11-06-2015

Immunotherapie tegen kanker: Het perspectief is snel verbeterd

img_7356_tonschumacher.jpg

In 2011 was immunotherapie tegen kanker nog grotendeels theorie en belofte.
Professor Ton Schumacher van het Antoni van Leeuwenhoek: “Inmiddels weten we dat immunotherapie een waardevolle behandelingsoptie is bij verschillende soorten kanker. Ook het inzicht in de dynamiek van kanker in relatie tot het immuunsysteem is enorm gegroeid.”

Bij kankertypen die gekarakteriseerd worden door een grote hoeveelheid DNA-schade, zoals melanoom en longkanker, herkent het immuunsysteem de tumor vaak als ‘vreemd’. Dat is nog niet hetzelfde als vernietiging, want tumoren hebben een verdedigingssysteem dat de immuunreactie afremt. Er zijn verschillende benaderingen om het immuunsysteem zodanig te versterken dat het de vernietiging van de tumor kan inzetten. Bij kankertypen die relatief weinig DNA-schade aanrichten, zoals leukemie, herkent het immuunsysteem de kanker waarschijnlijk in de meeste gevallen niet. Gentherapie kan ervoor zorgen dat het immuunsysteem de kanker wel herkent. Als de voorlopige resultaten op dit gebied kunnen worden bevestigd, dan biedt dit de hoop dat op termijn voor vrijwel alle soorten kanker immunotherapie beschikbaar kan komen. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, hebben de spectaculaire resultaten die de laatste jaren bereikt zijn al voor grote veranderingen gezorgd. De ‘big farma’ investeert nu veel in de ontwikkeling van op immunologie gebaseerde kankermedicijnen en clinici verwelkomen immunotherapie als nieuwe behandelingsoptie.

Webdesign © 2012 Strik Design