27-03-2012, categorieën: Transplantatie, Columns

Beschermen of verkwanselen?

René van Lier, voorzitter NVVI

René van Lier

In vijftig jaar is transplantatie dagelijkse medische praktijk geworden. Transplantatie van beenmerg of organen kan een uitkomst vormen bij bijvoorbeeld nierfalen, leukemie of aangeboren defecten van het immuunsysteem.

Nederlandse immunologen zoals Van Rood en Van Bekkum hebben een prominente rol gespeeld in de kennisontwikkeling rond transplantatie. Hun fundamentele onderzoek vond zijn weg naar de toepassing. Zo stond Van Rood aan de basis van Eurotransplant en voerde hij in Leiden samen met Vossen en Van Bekkum de eerste beenmergtransplantatie uit.

Op deze bijzondere grondvesten is de Nederlandse immunologie gebouwd. Momenteel zijn meer dan 1200 researchers actief in verschillende immunologische onderzoeksrichtingen; niet alleen bij universitaire medische centra, maar ook bij instituten als het NKI, Sanquin en het RIVM en in bedrijven zoals Crucell en Genmab.

Immunologie lééft in Nederland. Dat is fantastisch, want de immunologie vormt de sleutel voor effectieve therapieën tegen levensbedreigende aandoeningen. Met onze solide kennisbasis en vele talentvolle onderzoekers kunnen we een belangrijke bijdrage leven aan de mondiale kennisbehoefte. Daarvan getuigen onder andere onze bijdragen aan het European Congress of Immunology in september 2012 in Glasgow.

Maar onderzoek kost geld en met name de directe overheidsfinanciering voor fundamenteel onderzoek droogt op. Middelen gaan steeds meer naar toegepast onderzoek en valorisatie. Natuurlijk onderschrijft de NVVI het belang van de toepassing, maar een eenzijdige focus op de toepassing betekent uiteindelijk de dood in de pot voor het onderzoek.

Het kan toch niet zo zijn, dat we tijdens de wederopbouw na WOII, wél geld vonden voor fundamenteel onderzoek, en dat nu verkwanselen?

René van Lier, M.D., Ph.D.
Voorzitter Nederlandse Vereniging Voor Immunologie

Webdesign © 2012 Strik Design