Immunologie voor beginners: Chronische darmontsteking (IBD) Hoe zit dat?

nvvidarmdef.jpg

De mens is op de maan geweest. Maar de werking van onze eigen darmen? die beginnen we nog maar net te ontdekken. We doorgronden de basis nog niet - maar de kennisontwikkeling gaat wel snel.

Buikpijn, diarree, bloedverlies, vermoeidheid, fistels... In Nederland hebben zo'n 50.000 tot 75.000 patiënten te kampen met chronische darmontsteking, Inflammatory Bowel Disease (IBD). IBD verschilt in ernst, symptomen, uitgebreidheid, tijdsverloop tussen opvlamming en rust, en in lokalisatie. Hoewel er een klinische onderverdeling bestaat tussen colitis ulcerosa (dikke darm) en de ziekte van Crohn (op plaatsen tussen mond en anus), is een nieuwe indeling in subcategorieën wenselijk.

Harde link
Pas enkele jaren geleden is er een harde link ontdekt tussen microbiële herkenning, fouten daarin en IBD. Hoe dat werkt is nog onzeker. Er is een mogelijke rol van het darmepitheel, de barrière tussen darminhoud en de rest van het lichaam. Normaal leren de epitheelcellen (bacteriën in de) darminhoud te tolereren, maar als ze een alarmsignaal krijgen, schakelen ze hun antimicrobiële functie in. Als er één signaalweg kapot is door mutatie kan het al fout gaan. Als er één pad uitvalt, dan gaan andere paden wellicht overreageren, met ontsteking en darmschade tot gevolg. De subtiele balans als gevolg van continue interactie tussen microbiële sensoren en microben is verstoord. Dat staat herstel vervolgens in de weg.

Een lesje in nederigheid

Het epitheel beschermt het lichaam voor bacteriën. Darm-geassocieerde dendritische cellen (DC) zorgen voor aanwezigheid van regulatoire T-cellen (T reg), die ontstekings T-cellen (T eff) onderdrukken. In een ontstoken darm veranderen het eptiheel en de bacteriële compositie. DCs zetten ontstekings T-cellen aan en onderdrukken T regs. T-cel remmende medicatie (anti-TNF α) kan de ontstekings T-cellen uitzetten.

Webdesign © 2012 Strik Design