nummer 3, november 2011, 10-10-2011, categorie: Prijzen

Laura Bungener 100e Medisch Immunoloog

Prof.dr. Irma Joosten, hoogleraar Medische Immunologie en opleider in het UMC St Radboud

100e Medische Immunoloog

In 1987 riep de NVVI de opleiding tot Medisch Immunoloog in het leven. Bijna 25 jaar later, op 1 juli 2011, werd de 100e medisch immunoloog ingeschreven in het register: dr. Laura Bungener, verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Een mijlpaal, vertelt prof.dr. Irma Joosten, hoogleraar medische immunologie en opleider in het UMC St Radboud.

De medisch immunoloog is als laboratoriumspecialist verantwoordelijk voor het diagnostisch immunologisch laboratoriumonderzoek. Hij of zij verschaft inzicht in de opbouw en het functioneren van het immunologisch systeem. Dit is belangrijk voor de diagnose en de behandeling van immunologische aandoeningen. De opleiding bestaat relatief kort, omdat de immunologie een jong vakgebied is. Irma Joosten: “Naarmate de immunologie het experimentele stadium achter zich liet en in de klinische fase kwam, groeide de behoefte aan een stevig curriculum. De opleiding draagt bij aan betere en meer gestandaardiseerde diagnostiek en is illustratief voor de voortschrijdende professionalisering van het vakgebied. Ze maakt het beroep ook beter zichtbaar.” De opleiding wordt voortdurend geactualiseerd. Twee jaar geleden ingrijpend, want toen haakten ook de transplantatie-immunologen aan en werd de overgang naar competentiegericht onderwijs in gang gezet.

Mijlpaal
De opleiding vindt plaats in de UMC's, deels samen met grote perifere ziekenhuizen. Deze leiden niet alleen op voor eigen huis, maar ook voor andere ziekenhuizen. “Dat de opleiding nog niet van overheidswege wordt gefinancierd is eigenlijk een systeemfout”, zegt Joosten. “Je kunt bij de steeds krappere budgetten niet echt verwachten dat UMC's de opleiding voor anderen betalen.” Bovendien verwacht Joosten dat de vraag naar medisch immunologen toeneemt – en daarmee de totale opleidingskosten. “Een aantal medisch immunologen nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Bovendien stijgt het aantal patiënten met stoornissen in het immuunsysteem. Tenslotte ontwikkelen de behandelingen zich, waarbij de diensten van de medisch immunoloog steeds vaker nodig zijn.” Laura Bungener haalde als honderdste haar certificaat. “Een mijlpaal”, zegt Joosten. Ze hoopt dat er nog vele zullen volgen.

Webdesign © 2012 Strik Design