nummer 2, april 2012, 02-12-2011, categorie: Columns

Van immunologie weet je nooit genoeg

René van Lier, M.D., Ph.D.Voorzitter Nederlandse Vereniging Voor Immunologie

René van Lier

Op 29 april is het de Dag van de Immunologie. Die dag staat ons vakgebied in de schijnwerpers. Bij dit initiatief van de European Federation of Immunological Societies haken inmiddels ook landen buiten Europa aan. Een goede ontwikkeling, want ons vakgebied beperkt zich natuurlijk niet tot Europa.

Ook de NVVI neemt deel aan de Dag van de Immunologie. Daarbij maken we graag gebruik van onze internationale contacten. Zo werken we hard aan de vertaling van het boekje ‘Your amazing immune system and how it protects your body’, een publicatie van onze Japanse collega’s. Het boekjezal dit voorjaar in PDF verspreid worden in de bovenbouwvan basisscholen. Een Oostenrijks programma heeft laten zien dat kinderen in deze leeftijd al zeer geïnteresseerd zijn in het onderwerp. Ze begrijpen beter hoe hun lichaam omgaat met ziekte en gezondheid, een onderwerp waarvan we nooit genoeg weten. Precies om die reden werken immunologen keihard aan het verwerven van kennis. Met succes, zoals we ook in dit tweede nummer van Immunologisch weer laten zien. Maar de NVVI maakt zich zorgen. Sommige gerenommeerde Nederlandse ziekenhuizen overwegen patiënten met complexe immunologische aandoeningen te verwijzen naar andere ziekenhuizen. De achtergrond daarvan is financieel: deze patiënten zijn duur. Als NVVI wijzen we erop, dat het verlichten van de pijn op de begroting van het ene ziekenhuis een wissel trekt op die van het andere ziekenhuis. Per saldo is de Nederlandse gezondheidszorg dus niets goedkoper uit. Het is bovendien weinig patiëntvriendelijk om je cliënten ver te laten reizen voor een behandeling. Daarnaast bestaat het gevaar dat door het afbouwen van gespecialiseerde zorg de opleidingvan artsen binnen deze ziekenhuizen achteruit gaat: niet alleen immunologen, maar ook internisten, reumatologen en anderen hebben baat bij kennis van complexe immunologische problematiek.

Webdesign © 2012 Strik Design