Kandidaat voor Candida-bestrijding

Dr. Mihai Netea, internist Radboud Ziekenhuis Nijmegen

Candida is normaal gesproken een ongevaarlijke schimmel. Maar bij mensen met een verzwakt immuunsysteem kan hij een systemische infectie veroorzaken met fatale gevolgen. Internist Mihai Netea van het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis bracht eerst de immuunrespons tegen Candida infectie in kaart van mensen met een gezond immuunsysteem. Op basis daarvan ontwikkelt hij een effectievere behandeling van de infectie bij risicogroepen.

De schimmel Candida albicans komt voor in het menselijk lichaam en kan in sommige gevallen een actieve schimmelinfectie (candidiasis) veroorzaken. Een gezond afweersysteem kan die infectie zelf bestrijden. Voor mensen met een verzwakte afweer geldt een ander verhaal, legt Netea uit: “Patiënten met weinig neutrofiele granulocyten of T-helper-17-cellen zijn gevoeliger voor Candida-infectie. In die risicogroep is infectie in dertig tot veertig procent van de gevallen dodelijk.” Schimmelbestrijdende medicijnen zijn voor hen geen oplossing. Netea: “Patiënten met een zwak immuunsysteem herstellen niet meer.”

Interferon
Hij benadert het probleem daarom van de andere kant: “We bestudeerden de afweermechanismen bij gezonde mensen. Op basis van die kennis ontwikkelen we een therapeutische strategie die het immuunsysteem van patiënten ondersteunt bij het bestrijden van Candida.” Gamma-interferon (IFN-g) bleek een goede kandidaat. Zoals alle interferons is IFN-g een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de immuunrespons. Uit experimenten die Netea bij muizen uitvoerde, bleek dat toediening van IFN-gg de sterfte drastisch verlaagt. Netea hoopt binnenkort te beginnen met klinische trials.

Vaccin
IFN-g wordt al gebruikt als medicijn. Netea: “Het voordeel daarvan is dat we de bijwerkingen al kennen. Gaan de klinische testen goed, dan hebben we  meteen een medicijn.” Netea onderzoekt ook het voorkómen van candidiasis bij risicogroepen: “Misschien kunnen we een vaccin tegen candidiasis ontwikkelen voor bijvoorbeeld mensen die een chemokuur krijgen. Dit onderzoek zit nog in de beginfase, maar een effectievere behandeling van candidiasis kan over twee jaar realiteit zijn.”

Webdesign © 2012 Strik Design